Onze rapportage

Het opstellen van de jaarrekening is iets waar u niet omheen kunt. Het vormt de jaarlijkse afsluiting van uw financiële administratie. De jaarstukken bestaan uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting hierop met duidelijke specificaties van de omzet en de kostenrubrieken. Het belang van een goede jaarrekening mag u beslist niet onderschatten. Leveranciers, banken en kredietinstanties en uiteraard de belastingdienst hechten hieraan veel waarde. Onze rapporten geven u een duidelijk inzicht in het resultaat. Het rapport bestaat uit de volgende kenmerken:

Financieel verslag met o.a. resultaten analyse, de fiscale positie zoals investeringsaftrek etc.

Jaarrekening met o.a. de Balans en toelichting hierop, Verlies en Winstrekening met veel specificaties van de kostensoorten.

Bijlagen zoals specificaties van de Privé inkomsten en uitgaven.

Grafisch overzicht waar u in 1 opslag kunt zien wat de belangrijkste wijzigingen zijn geweest t.o.v. een voorafgaand jaar.

Laat ons u adviseren!

Neem nu contact op!