Dienstverlening administratief advies

Salarisadministratie

Periodiek

 • Mutaties verzamelen (telefonisch, E-mail, per post) en verwerken
 • Het aanmelden van nieuwe werknemers bij diverse instanties (bedrijfstakfondsen, Arbo-dienst)
 • Opstellen arbeidsovereenkomst
 • Het vervaardigen van salarisspecificaties, loonstaten, aangifte loonheffing

Jaarlijks

 • Jaaropgaven werknemers/verzekeringsinstellingen en pensioenadministratie
 • Output ten behoeve van de jaarrekening

Overige administratie

 • Ziek- en herstelmeldingen
 • Aanvragen subsidies
 • Personeelsadviezen
 • Informatie pensioenfondsen
 • Loonkostenberekeningen

Laat ons u adviseren!

Neem nu contact op!